Wednesday, June 13, 2007

Top 25 Commercial Cities in China

Taken from PanAsianBiz this figure provides useful information on the top 25 largest commercial cities.

Top 25 Commercial Cities in China according to Forbes Inc. are :

Shanghai, Guangzhou, Ningbo, Hangzhou, Yantai, Jinhua, Beijing, Jinan, Dongguan, Shenzhen, Wuxi, Tianjin, Fuzhou, Yueyang, Dalian, Nanjing, Wuhan, Qingdao, Chengdou, Wenzhou, Suzhou, Zhanjiang, Wulumuqi, Weihai, Xiamen.

1 comment:

Anonymous said...

交配。此博客是惊人的。我怎样才能使它看起来这个好吃吗?.